หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4กรกฎาคม 2562
     


 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 14 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 141  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 12 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 117  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 177  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 163  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน [ 21 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 178  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 146  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 30 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 135  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 14 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 175  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 14 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 162  
 
  (1)     2