*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
     


 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ประจำปี 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
สรุปการประเมินผล การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.บางคูรัด ประจำปี 2560 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปรงบประมาณ 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 96  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 95  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภทวิชาการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
มาตรฐานตำแหน่ง ระบบแท่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11