หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
     


 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
แผนปฎิบัติการ ป.ป.ช ประจำปี 2561-2564 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2560) [ 15 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปิ (ปีงบประมาณ 2558 -2560) [ 19 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 85  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 169  
 
  (1)