หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4กรกฎาคม 2562
 
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยในการประชุม มีการพิจารณา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 การโอนงบประมาณ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562 การพิจารณาเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจการณาเห็นชอบตราเครืองหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเรื่้องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 เทศบาลเมืองบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
อบต. บางคูรัด
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 09.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย