หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
โครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โดยกองการศึกษา จัดโครงการ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (รำดาบ) เพือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ศิลปะการรำดาบ อย่างถูกต้องและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่สืบไป โดยมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 10.54 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย