หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4กรกฎาคม 2562
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยโรงขวดผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,885,000 บาท  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนซอยโรงขวดผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,885,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
- ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkurud.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-963-4007-9 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 09.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย