หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด  
 

เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562 \\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ จึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูรัด ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางคูรัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การดำเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้พร้อมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ติดตามได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94-382855062447387/photos/?tab=album&album_id=411179802948246&__xts__%5B0%5D=68.ARA7_JKJ_S2spPwDdsNQku5O3rf5EXdDMF0PF0i8535Sfgt9PRT4DcchKTrIpeuE8_N-Da3NhRyZ79Ssp0fLdLTCOuabRgdvqOW_CopMnJ3JoYLY1OFa9YzcqyXr39IW04LX7vIDzSP1SlWGqP7DNTUgJHFbvXGVVqTZeJzFTifxhq76HS8-Lh3qqCnr6XCPTkTKiOo6929o0TPxMMuE1O28Xmlzvgy6MSAMkg3f1iqWaRUFShH0esUMRSEdYur2opp-kvg0SdYiKbiHdGIAEP3gX90mMzLZUzDglEvBzlJ56nCV8toApD8g4rcYspgmq21U4Oz3_UHSUyoZz1Y2zW9hJ7MWgep86gjdsLQYVRTsuOpj4ak3DHjTKTVzhzozLmRDNUf-B4sdUde5zuZiUI0629gl10v0VYNB44_-fAYKxCtq_Oa0dXmyq9khPw2Z8C5QIynHHCu9lgA22A&__tn__=-UC-R
-----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 15.11 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 63 ท่าน