หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจนิเทศติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 15.10 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย