หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางคูรัด  
 

ประมวลภาพ พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางคูรัด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางคูรัด

ติดตามได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94-382855062447387/photos/?tab=album&album_id=411165742949652&__xts__%5B0%5D=68.ARCFLpFWfQov-IpM0-p8wWULV_Y-W94PxDHw3w5i8eyioSL6Ti6jDMI4dAsftHmEVwGEs0QrV5v-aaJ0FMf6E1zAnG-ebqfxbtjB7Yw4NOLcStovIAcZasDcMr1QKGKQCvFRMwM2yV0t9-n9ZSvjWgcafktLAUQY4M_RKNdtgNsxI7obv5jecGMjw66qYvJysapMBO0tZE3pf7SPpOJUVT_lFRLYgyqfqV00zuAE7FUDA1a_KjQqT-U7V2K65hR_JyKobCnUZq9sMFALNeL-Cj9XoqzEY7yW9ew8LN2C5afajqtkbJ3aEQpCk48SwerpgT-uWlRoqzFNO3cdPd7BnkcTQMCBvqQK4Ci1buokYFganUI8Iae5kHBk43i79G_frYMrX2CrWDCyxr02gOkVeNl3XmES7gAF89D5wjhBNGblMiBZA_e13EpS78K4g-EStLNE7iTWY2n0OdVZzw&__tn__=-UC-R
-----------------------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 15.07 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 42 ท่าน