หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนดงไม้งาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนดงไม้งาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กุทภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
- ผู้สนใจสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkurud.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-963-4007-9 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------------------------------------
\\\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 16.13 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย