หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประกาศ \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 **รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562**  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\"
เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
**รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562**
**คุณสมบัติผู้สมัคร**
- มีภูมิลำเนาอยู่เทศบาลเมืองบางคูรัด
- มีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เกิด 17 พฤษภาคม 2558 ถึง 16 พฤษภาคม 2559
- มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ เกิด 17 พฤษภาคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2560

**หลักฐานการสมัคร**
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครอง 2 ชุด
- สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก (ฉบับจริง) และสำเนา 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์
- ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบางคูรัด
สอบถามรายละเอียด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 419

--------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 15.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย