หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มกราคม2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bangkurud.go.th sinv www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ โทร 098-275-4036 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\\\\\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 10.14 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย