*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ออกดำเนินการตามคำร้อง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพฤกษา 3 โซนยู  
 

ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำตำบลบางคูรัด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหารมอบ ท่านเลขานายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน มอบงานส่งเสริมการเกษตร ออกดำเนินการตามคำร้อง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านพฤกษา 3 โซนยู ตามที่ประชาชนร้องเรียน งานส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเรียบร้อยและจะนำถังขยะไปวางเพื่อความสะอาดต่อไป แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำตำบลบางคูรัด โทร 061-404-3344
-----------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 09.40 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย