*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางคูรัด ทำการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ โดยจะทำการเรียนการสอนทุก ๆ วันพฤหัสบดี  
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางคูรัด ทำการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ โดยจะทำการเรียนการสอนทุก ๆ วันพฤหัสบดี โดยวันนี้ทำการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยี การสื่อสารต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกฤตภาส ต๊ะประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อผ่อนคลายความเครียด ให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เวลา 09.51 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย