*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 14.54 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย