*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนหมู่บ้านพฤกษา 3 แจ้งมีเจ้าของที่ดินที่ทุบกำแพงหมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณปากซอย 24  
 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำตำบลบางคูรัด โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหารมอบ ท่านเลขานายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณี ประชาชนหมู่บ้านพฤกษา 3 แจ้งมีเจ้าของที่ดินที่ทุบกำแพงหมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณปากซอย 24 ได้ทำการก่อสร้างกำแพงตามคำสั่งของ อบต. แล้ว แต่มีการเว้นช่องประตูทางเข้า-ออกที่ดินไว้ ทั้งๆที่เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้อง ซึ่งยังไม่มีคำสั่งศาลถึงที่สุดให้มีทางเข้า-ออก ที่ดินได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด
เบื้องต้นจึงได้พูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดิน ว่าต้องมีการดำเนินการก่อสร้างกำแพงให้มีสภาพเหมือนเดิมตามคำสั่งของ อบต. ที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว โดยหากคดีถึงที่สุดและศาลมีคำสั่งให้สามารถเชื่อมทางสาธารณะได้ จึงจะสามารถเปิดกำแพงได้ตามกฎหมาย โดยจากการพูดคุยเจ้าของที่ดินแจ้งว่าได้ทำตามที่ทนายความแนะนำ จึงขอเวลา 3 วันเพื่อปรึกษาทนายความและจะแจ้งให้ อบต.ทราบอีกครั้ง
ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำตำบลบางคูรัด โทร 061-404-3344
-----------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 10.48 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย