*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

1.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และทางเท้าบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 (ซอย 55 - 57 )หมู่ที่ 5 งบประมาณ 340,000 บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในชุมชนซอยบ้านนายวัฒนา หมู่ที่ 5 งบประมาณ 270,000 บาท
3.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านพฤกษา 3 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 470,000 บาท
-----------------------------------------------------------------------------
\\\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน***

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 16.04 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย