*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และขั้นตอนช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และขั้นตอนช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14.08 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย