*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลากำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
-----------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\\\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 15.06 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย