*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

พนักงานจ้างตามภาระกิจ
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประเภททักษะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
-ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียด โทร 098-275-4035
รายละเอียดต่าง ๆ ดูในประกาศด้านล่างนี้
-----------------------------------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 09.30 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 153 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย