*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
----------------------------------------------------------------------------
\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

ติดตามได้ที่นี่ https://www.facebook.com/bangkurud2558/videos/598244917184773/

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 10.26 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 203 ท่าน