*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
การประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ประจำปี 2561  
 

การประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
-----------------------------------------------------------
\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

ติดตามได้ที่นี่  https://www.facebook.com/bangkurud2558/posts/589113748097890?pnref=story

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 13.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 257 ท่าน