*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด


ติดตามได้ที่นี่ https://www.facebook.com/bangkurud2558/videos/555542821454983/

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15.46 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 249 ท่าน