*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
ร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ โสภณ เมฆธน และคณะ เยี่ยมชมและเปิด คลินิกหมอชุมชนรูปแบบประชารัฐ  
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด และเต็มรัก อสม. กลุ่มชมรมต่าง ๆ ร่วมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ โสภณ เมฆธน และคณะ ท่านนายอำเภอบางบัวทอง นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม เยี่ยมชมและเปิด คลินิกหมอชุมชนรูปแบบประชารัฐ แห่งแรกของอำเภอบางบัวทอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัด
-----------------------------------------------------------------------------
\"องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th ,
www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID : bangkurud
****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

ติดตามได้ที่นี่ https://www.facebook.com/bangkurud2558/posts/527726387569960?pnref=story

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 09.36 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 211 ท่าน