หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
     


 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 17/2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 16/2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 14/2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 13/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 12/2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 11/2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 10/2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 9/2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ครั้งที่ 6/2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3      4      5