*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
     


 
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6