*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007 ต่อ 118 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล)โครงการฝึกศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บรพ. ๔๒o-๕๑-oo๔o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบต.บรพ. ๔๒o-๕๑-oo๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดวัสดุ อุปกรณ์โครงการฝึกศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกร่าง   ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายนำ้ สายซอยบางกร่าง 63/5 หมู่ที่ 2   15 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางกร่าง   ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยบางกร่าง 45 หมู่ที่ 6   15 มิ.ย. 2561 1
สขร. อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑    15 มิ.ย. 2561 7
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๘oo ถุง ถุงละ ๒o กิโลกรัม รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๓๙ นนทบุรี จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 มิ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 334/td>