*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางรักพัฒนา      19 ต.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองพระอุดม      19 ต.ค. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ทุกวันอังคาร เวลา 10.00-12.00น.   18 ต.ค. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกร่าง   พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น    18 ต.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับปลัดอำเภอบางบัวทอง กรณี ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจาก โครงการที่ดินจัดสรรวาง   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ดำเนินการ เก็บโคมไฟฟ้าส่องสว่าง รุ่นเก่า ที่ไม่ได้ใช้งาน และดำเนินการ จัดระเบียบสายเคเบิล สายสื่อสาร เพื่อปลอดภัยให้กับประชาชน   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเรียกประชุม ข้าราชการ และพนักงาน   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ออกดำเนินการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผุ้สูงอายุตามศักยภาพ   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ พื้นที่หมู่ที่ 1   18 ต.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางคูรัด   การสอนทำกระทงจากกลีบดอกบัว โดยชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการเรียนการสอนทำกระทงจากกลีบดอกบัว   18 ต.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 374/td>