*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลำโพ   ข้อหารือเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีพิจารณาการตรวจคุณสมบัติผู้เสนอราคา   18 ม.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางคูรัด   ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งตามหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด   ประกาศรายชื่อผู้สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   18 ม.ค. 2562 174
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร และความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )   18 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถตู้กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นจ-๑๖๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2562 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อใช้สำหรับรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับรถตู้กู้ชีพ หมายเลข นจ-๑๖๕๕ นนทบุรี ( จัดซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน ๗ ลิตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๔ นนทบุรี ( จัดซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๕ ลิตร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2562 1
สขร. อบต.ไทรน้อย   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   17 ม.ค. 2562 5
สขร. อบต.ไทรน้อย   รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17 ม.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 425/td>