*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007 ต่อ 118 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓๓ รายการ รายละเอียดตามขอบเขตงานแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    16 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางคูรัด   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางคูรัด   ประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2561 8
ข่าวกิจกรรม ทม.พิมลราช   ชุดปฎิบัติการดูแลคลอง เทศบาลเมืองพิมลราช เข้าพื้นที่พัฒนาคลองโต๊ะใหม่   15 ส.ค. 2561 4
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา      15 ส.ค. 2561 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ ๔๒๐-๕๑-๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รับ-ส่ง โครงกา่รฝึก ศึกษาให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 3
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.บางรักพัฒนา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสวัสดิการฯ)   15 ส.ค. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 356/td>