*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007 ต่อ 118 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการประบปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   15 ส.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดปรับปรุงแผนที่ภาษี งบประมาณ 5,000,000 บาท   10 ส.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 1,000,000 บาท   10 ส.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / 2561   1 ส.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 ตำแหน่ง 12 อัตราดังนี้   24 ก.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561   23 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการบางคูรัดร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลายภัยร้ายโรคไข้เลือดออก   18 ก.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปรการศึกษา 2560   12 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.บางคูรัด ประจำปี 2560   3 ก.ค. 2561 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29