*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งตามหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18 ม.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   18 ม.ค. 2562 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 **รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562**   15 ม.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เป็น \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\"   14 ม.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับผู้ที่มีรายชื่อประกาศได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้มารับบัตร สามารถขอรับบัตรสวัสดิการของรัฐ   8 ม.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561   8 ม.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561   8 ม.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์   7 ม.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและคนพิการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายใหม่) ตั้งแต่ เดือนมกราคม - 30 กันยายน 2562   4 ม.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562   4 ม.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35