• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ภานุ แย้มศรี เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า คณะกรรมตรวจสอบจุดก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเต็มรัก หลังหมู่บ้านร่มเงา +

  วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านปลัด คุณกัญญา ไข่สง กองช่าง ออกพื้นที่ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่าน ภานุ แย้มศรี เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า และคณะกรรมตรวจสอบจุดก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก.ข้ามคลองเต็มรัก หลังหมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด จัดการประชุมวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) +

  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด โดยคุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัด จัดการประชุมวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยมีคุณมนตรี พลบจู สมาชิกสภาหมู่ที่ Read More
 • วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการรณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว +

  วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด จัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการรณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณพาพชีวิตของเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ สนับสนุนให้เกษตรกร Read More
 • วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบผู้อำนวยการกองช่างคุณ ธเนตร ปิ่นทอง ออกพื้นที่ดูแลการ ขุดลอกคลอง บริเวณ คลองนายบางหมู่ที่ 5 +

  วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบผู้อำนวยการกองช่างคุณ ธเนตร ปิ่นทอง ออกพื้นที่ดูแลการ ขุดลอกคลอง บริเวณ คลองนายบางหมู่ที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตร และน้ำแล้ง Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานราชการ รุ่นที่ 3 +

  วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมการอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 3 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานราชการ รุ่นที่ 3 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 3 เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง และปัญหาในการทำงาน +

  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดใจ หมู่ที่ 3 เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง และปัญหาในการทำงาน โดยงานใกล้แล้วเสร็จ ขออภัยประชาชนผู้ใช้เส้นทางในความไม่สะดวก "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร Read More
 • วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ดำเนินการเปิดโครงการรณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง +

  วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ดำเนินการเปิดโครงการรณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเกษตรกรในตำบล กำนัน Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ โดยวันนี้มีท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล และผู้อำนวยการกองคลัง คุณณัฐณิชา ไทยเกตุ เป็นผู้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบนิติกร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่อง +

  วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำตำบลบางคูรัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบนิติกร คุณธนกฤต แก้วมณี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณปัณณฑัต พฤกษ์ศรีรัตน์ ออกตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ +

  PVCBanner 3x4m 01 resize Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ) +

  001 3

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด
  *** หมายเหตุ ***
  - แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

  Read More
 • กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  jaiba Medium

  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร 02-963-4007-9
  www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurudnonthaburi
  ****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดี ๆ ขอเชิญประชาชนร่วม กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ (ของดีบ้านฉัน) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 +

  864090 orange hd Medium

  Read More
 • ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  ขนตอนการขอรบ ขอมลขาวสาร ของ อบต1

  ขนตอนการขอรบ ขอมลขาวสาร ของ อบต2

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร +

  001

  002

  Read More
 • ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย +

  001

  002

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001

  ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวรับทราบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดจะถือว่าสละสิทธิในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001 2

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

294989
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
109
356
772
20955
294989

Your IP: 54.144.48.252
Server Time: 2015-06-30 10:28:12