• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ออกดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาด หินคลุกที่หล่นจากรถบรรทุก บริเวณ ถนน บางไผ่ - หนองเพรางาย บริเวณโค้งหมู่บ้าน พฤกษา 14 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาด หินคลุกที่หล่นจากรถบรรทุก บริเวณ ถนน บางไผ่ - หนองเพรางาย บริเวณโค้งหมู่บ้าน Read More
 • โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง กองสวัสดิการสังคม โดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และดูความคืบหน้าการซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ ในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนมีนาคม 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบางบัวทอง ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อชี้แจงเรื่องต่าง ๆ หารือข้อราชการต่าง รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบางบัวทองรับทราบและปฏิบัติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณแม่ของ คุณคมสันต์ เขตคำแดง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ณ วัดเงิน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงาน ฌาปนกิจศพ คุณแม่ของ คุณคมสันต์ เขตคำแดง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ณ วัดเงิน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจมา ณ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมประชุมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับการประปานครหลวง ในโครงการขยายเขตน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ ทั่วตำบลบางคูรัด และทั้งจังหวัดนนทบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมประชุมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับการประปานครหลวง ในโครงการขยายเขตน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ ทั่วตำบลบางคูรัด และทั้งจังหวัดนนทบุรี ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง   Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ร่วมกับนิติกร คุณธนกฤต แก้วมณี ออกพื้นที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหตุสร้างความรำคาญ ที่หมู่บ้าน มนวดี โดย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ร่วมกับนิติกร คุณธนกฤต แก้วมณี ออกพื้นที่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเหตุสร้างความรำคาญ ที่หมู่บ้าน มนวดี โดย ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์   Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ ท่านรองปลัด คุณสาธิต พันธ์ุชอุ่ม นักวิชาการการเกษตร คุณสมปราชญ์ จันทรพุ่ม ร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด +

  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ ท่านรองปลัด คุณสาธิต พันธ์ุชอุ่ม นักวิชาการการเกษตร คุณสมปราชญ์ จันทรพุ่ม ร่วมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด ของอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดนนทบุรี ณ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบสำนักงานปลัด โดยคุณ มนฉยา ตางระแม หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการประชาชน ทำความสะอาดวัดลาดปลาดุก เพื่อจัดงาน วันมาฆบูชา +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบสำนักงานปลัด โดยคุณ มนฉยา ตางระแม หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการประชาชน ทำความสะอาดวัดลาดปลาดุก เพื่อจัดงาน วันมาฆบูชา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาทำบุญ โดยวัดลาดปลาดุกเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีประชาชนชาวตำบลบางคูรัดไปร่วมทำบุญเป็น จำนวนมาก   Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 +

  Untitleeed 1 copy

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 11 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดจำนวน 50 ท่าน เริ่มเรียนวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  Untitled21 copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนทีมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแข่งขัน รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน รอบชิงแชมป์เจ้า +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนทีมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแข่งขัน รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน รอบชิงแชมป์เจ้าสังเวียน โดยร่วม ส่ง SMS โดยพิมพ์ 2 ส่งไปที่

  Read More
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ +

  Untitled 1 copy

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง กำหนดสถานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนา +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง กำหนดสถานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

  001

  002

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรง ตำแหน่งสายผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จะดำเนินกา รส อบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานการคลัง 6) 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอบางบัวทอง เรื่อง การจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558 ด้วยอำเภอบางบัวทองร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 และศูนย์การค้าเดอะสแควร์ จัดกิจกรรมบริการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558 ในวันเ +

  การจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558
  ด้วยอำเภอบางบัวทองร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 และศูนย์การค้าเดอะสแควร์ จัดกิจกรรมบริการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประ จำปี 2558 ในวันเสาว์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 16.30

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมการทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมการทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนหมู่ต่าง ๆ นำเสนอปัญหาความต้องการในชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาและทบทวนโครงการที่ได้นำเสนอในการประชุมประชาคม ปี 2557 รวมทั้งเสนอโครงการใหม่ โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่แก้ไขปัญหาความต้องการตามขั้นตอน เพื่อนำไปเข้าแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยการประชาคมในครั้งนี้

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 copy Medium

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

231622
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
367
465
1713
1713
231622

Your IP: 54.163.78.47
Server Time: 2015-03-05 23:01:25