• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ทหารจาก ปตอ.พัน.7 ออกพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตสารบำรุงนากุ้งหมู่ที่ 9 ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนตามที่มีประชาชนร้องเรียน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ทหารจาก ปตอ.พัน.7 ออกพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตสารบำรุงนากุ้งหมู่ที่ 9 ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนตามที่มีประชาชนร้องเรียน ว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ จากการเข้าตรวจไปแล้วในครั้งแรก   Read More
 • คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากอำเภอบางบัวทอง เพื่อมุ่งเน้นติดตามและตรวจสอบแผนงานหรือโครงการประเภทงบลงทุนที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชนมาเยี่ยมชมการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับ ท่านปลัดอำเภอ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น จากอำเภอบางบัวทอง เพื่อมุ่งเน้นติดตามและตรวจสอบแผนงานหรือโครงการประเภทงบลงทุนที่เป็นการแก้ ปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชน มาเยี่ยมชมการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   Read More
 • ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 3,4,5 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและเป็นกลไกในการพัฒนาตำบลบางคูรัดให้ยั่งยืน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณประจบ เชิญผึ้ง และท่านรอง เจษฎา ศุภนิธิวรกุล ท่านรองปลัด ทหารจาก ปตอ.พัน.7 ร่วมประชุม คัดเลือกคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 3,4,5 Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สนามกีฬาบริเวณ ซอย12 ตรงข้ามร้านกมลแอร์แล้วเสร็จ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ สนามกีฬาบริเวณ ซอย12 ตรงข้ามร้านกมลแอร์แล้วเสร็จ เพื่อบริการประชาชนที่เล่นกีฬาบริเวณนี้ ส่วนลานกีฬาอื่น ๆ กำลังดำเนินการให้อยู่ ขออภัยในความไม่สะดวก ขอขอบคุณ ภาพจากคุณ Pairoj Tharokosol มา Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณประจบ เชิญผึ้ง ท่านเลขา คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 2 คุณวิเชียร ม่วงเงิน และทหารจาก คสช. ออกตรวจจุดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณประจบ เชิญผึ้ง ท่านเลขา คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ ท่านปลัด ท่านรองปลัด ผอ.กองช่าง ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 2 คุณวิเชียร ม่วงเงิน และทหารจาก Read More
 • ประมวลภาพกิจกรรมเรียนลีลาศ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร สนับสนุนกิจกรรมเรียนลีลาศฟรี +

  ประมวลภาพกิจกรรมเรียนลีลาศ ประจำวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร สนับสนุนกิจกรรมเรียนลีลาศฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น. ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด   Read More
 • ประมวลภาพกิจกรรม อบรม ฝึกอาชีพเสริมรายได้ วันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  ประมวลภาพกิจกรรม อบรม ฝึกอาชีพเสริมรายได้ วันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดยวันนี้ จัดการฝึกอบรม Read More
 • ประมวลภาพเรียนภาษาจีนฟรี วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข +

  ประมวลภาพเรียนภาษาจีนฟรี วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข ขอเชิญประชาชน ร่วมรียนภาษาจีนฟรี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 Read More
 • ประมวลภาพกิจกรรม อบรม ฝึกอาชีพเสริมรายได้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  ประมวลภาพกิจกรรม อบรม ฝึกอาชีพเสริมรายได้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี โดยวันนี้ จัดการฝึกอบรม การผลิตเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกบริการประชาชน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ หมู่บ้าน พฤกษาริมคลอง 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกบริการประชาชน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณ หมู่บ้าน พฤกษาริมคลอง 3 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชน   Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมโครงการมหกรรมมวลชนควบคุมและป้องกันโรค รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางคูรัด ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  10710789 929690883711830 1576139647326575946 n Medium

  Read More
 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกันยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการเรียนภาษา จีน ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกัน ยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 +

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

   

  0101 Medium 2

  0202 Medium 1

  0303 Medium

  0404 Medium

  0505 Medium

   

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557
  โดยมีเอกสารการย ืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี พ.ศ.2557 +

  003

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์ +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า
  เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์
  สามารถยื่ยจดทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  กำหนดระยะเวลาการยื่นจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
  001 2 Medium

  002 2 Medium

  003 2 Medium

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดฝึกอบรม "อาชีพเสริมเพิ่มรายได้" รับสมัครวันที่ 4 - 9 กันยายน 2557 +

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการ จัดฝึกอบรม "อาชีพเสริมเพิ่มรายได้"
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว / โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อ นที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  10506851 922285604452358 3019601204476087242 o Medium

  โดยมีหลักสูตรฝึกอาชีพดังนี้
  1. - การผลิตน้ำยาล้างจานสูตรชีวภาพ

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เข้าประกวด Mr.& Miss Idol เยาวชนนนทบุรี ๒๐๑๔ อายุตั้งแต่ 16 - 25 ปี ส่วนสูง ชาย 167 เซนติเมตร และหญิง 155 เซนติเมตรขึ้นไป รับสมัคร ถึง 5 กันยายน 2557 +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เข้าประกวด Mr.& Miss Idol เยาวชนนนทบุรี ๒๐๑๔
  อายุตั้งแต่ 16 - 25 ปี ส่วนสูง ชาย 167 เซนติเมตร และหญิง 155 เซนติเมตรขึ้นไปรับสมัคร

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) +

  001 Medium 2

   
  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayokc
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

151752
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
305
445
2055
8885
151752

Your IP: 54.166.228.100
Server Time: 2014-09-17 10:29:12