• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดโครงการ ดูแลสุขภาพในช่องปาก เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี +

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า จัดโครงการ ดูแลสุขภาพในช่องปาก เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทองมาให้ความรู้ Read More
 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จึงดำเนินการจัดโครงการ เคลือบ +

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จึงดำเนินการจัดโครงการ เคลือบฟลูออไรด์ ให้เด็ก Read More
 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุ +

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน ชุมชน จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง Read More
 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหารฃ ออกพื้นที่บริการประชาชน ดันท่อระบายน้ำ พร้อมดูดลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 +

  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ออกพื้นที่บริการประชาชน ดันท่อระบายน้ำ พร้อมดูดลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชน บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 เพื่อบรรเทาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และน้ำท่วมขัง Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม พาประชาชน ที่อบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก 3 วัยในครอบครัว ศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี +

  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ พาประชาชน ที่อบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก 3 วัยในครอบครัว ศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี โดยได้ศึกษาดูงาน Read More
 • วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบท่านรองนายก คุณประจบ เชิญผึ้ง กองสวัสดิการสังคม เปิดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก 3 วัยในครอบครัว +

  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบท่านรองนายก คุณประจบ เชิญผึ้ง กองสวัสดิการสังคม โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ เปิดการอบรมโครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก 3 วัยในครอบครัว Read More
 • วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม นำโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด เสนอโครงการของบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน +

  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม โดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ นำโครงการของสภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด เสนอโครงการของบประมาณ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อนำโครงการมาพัฒนาในตำบลบางคูรัด โดยมีประธาน สภาองค์กรชุมชนตำบลบางคูรัด Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ โดยวันนี้มีท่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 คุณเลิศ แก้วล้วน ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 คุณปัณณธร เต็มรัก ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการการเมืองภาคพลเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยการจาก กกต.จังหวัดนนทบุรี +

  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการการเมืองภาคพลเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิทยการจาก กกต.จังหวัดนนทบุรี มาให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ในเรื่องประชาธิปไตย การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในสังคม เศรฐษกิจ การเมือง Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2558 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 Medium

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2558 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ตามรายละเอียดและสถานที่ดังนี้
  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด"

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 +

  อปพร Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559 รับสมัครบุคคลพลเรือนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วย เหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ตำบลบางคูรัด

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ +

  2 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม ๑๒ สิงหา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจัาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
  (ภาคเช้า)
  ๐๕.๓๐ น. ร่วม " ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ"
  ๐๗.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

  Read More
 • แจ้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่านใดไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่กำหนด สามารถขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 4-14 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ +

  windows background images 21 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แจ้งผู้พิการและผู้สูงอายุ ท่านใดไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่กำหนด สามารถขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่วันที่ 4-14

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง +

  Document page 001

  ***ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามประกาศ นี้ มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จะถือว่าสละสิทธิ์ ***

  Read More
 • คู่มือบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  IMG 0012

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 +

  Document page 001

  Document page 002

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ +

  002

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  ๑. กองช่าง
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๓.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

  *** ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558 +

  Untitled 1 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558
  *** วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ ***
  *** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

ค

2 copy copy

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
 item 1 copy copy
header
item-1 copy

รองทกข

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

328466
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
72
904
3142
16159
328466

Your IP: 54.167.86.186
Server Time: 2015-08-28 07:10:40