• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ หมู่บ้านเต็มรัก หมู่บ้าน เศรษฐพงศ์ หมู่บ้านเกนวิลล์ +

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา หมู่บ้านพฤกษา 3 โซนหลังตลาดสิริพักตร์ ต +

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้านสิรารมย์ หมู่ที่ 4 +

  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้านสิรารมย์ หมู่ที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกช่วยเหลือผู้ได้รับป่วย ได้รับประสานงานจากญาติ ขอความช่วยเหลือ พื้นที่ไกล้เคียงตำบลบางค +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกช่วยเหลือผู้ได้รับป่วย ได้รับประสานงานจากญาติ ขอความช่วยเหลือ พื้นที่ไกล้เคียงตำบลบางคูรัด ที่หมู่บ้านพฤกษา 33 มีอาการอ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกช่วยเหลือผู้ได้รับป่วย ได้รับประสานงานจากญาติ ขอความช่วยเหลือ ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกช่วยเหลือผู้ได้รับป่วย ได้รับประสานงานจากญาติ ขอความช่วยเหลือ ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 มีอาการหน้ามือ เป็นลม หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 1 +

  กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา สระน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา Read More
 • วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้าน ร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 โดยมีท่านที่ปรึกษานายก คุณอรรถพล พิมมงละ +

  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้าน ร่มเงาไม้ Read More
 • วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ หมู่บ้านพฤกษา 19 +

  วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  jaiba Medium

  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร 02-963-4007-9
  www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurudnonthaburi
  ****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด
  *** หมายเหตุ ***
  - แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

  Read More
 • ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย +

  001

  002

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001

  ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวรับทราบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดจะถือว่าสละสิทธิในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001 2

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2558 +

  001

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบต.บางคูรัดคัพ ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบต.บางคูรัดคัพ ครั้งที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
  โดยมีการแข่งขัน จำนวน 3 รุ่น
  1. รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานคลัง 6 ) เลขที่ตำแหน่ง 04-0103-004 สังกัดกองคลัง
  2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ) เลขที่ตำแหน่ง 11-0106-002 สังกัดกองสวัสดิการสังคม
  3.

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา +

  002

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือรณรงค์ผู้มีจิตรอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือรณรงค์ผู้มีจิตรอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
  ขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สำนักงานปลัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร 02-963-4007-9 กด 0

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

272585
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
38
515
2321
14706
272585

Your IP: 54.145.173.176
Server Time: 2015-05-29 06:54:13