• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • รองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน หมู่บ้านบัวทอง 4 เรื่องน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณ หน้าหมู่บ้านคุณาสิริ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน หมู่บ้านบัวทอง 4 เรื่องน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณ หน้าหมู่บ้านคุณาสิริ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขร่วมกับโครงการ หมู่บ้านคุณาสิริ โดยมีท่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับ ข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ยินดีต้อนรับ ข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะ โดย ข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงดำแต่งมีทั้งหมด 3 ท่าน คือ 1.หัวหน้าสำนักปลัด คุณมนฉยา ตางระแม 2. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ Read More
 • ท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล เดินทางไปร่วมส่ง คุณศศิจิตร แพงคำ พยาบาลวิชาชีพ ที่โอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ไปดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล เดินทางไปร่วมส่ง คุณศศิจิตร แพงคำ พยาบาลวิชาชีพ ที่โอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ไปดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางกร่างและคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร Read More
 • กิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข +

  กิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับวิทยาลัยทองสุข ขอเชิญประชาชน ร่วมรียนภาษาจีนฟรี ทุกวัน พุธและพฤหัส ของเดือน ตุลาคม 2557 ณ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่บริการประชาชน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่หมู่บ้านพฤกษ บริเวณเพิงสังกะสีสระน้ำ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่บริการประชาชน จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่หมู่บ้านพฤกษ บริเวณเพิงสังกะสีสระน้ำ โดยมีท่าน รองปลัด คุณสาธิต พันธุ์ชอุ่ม ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • ออกตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้า เปิดฝาที่ตรวจเช็คแก้ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน พฤกษา 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขัง ให้พี่น้องประชาชน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดออกพื้นที่ ร่วมกับ กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้า เปิดฝาที่ตรวจเช็คแก้ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำอุดตัน พฤกษา 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมขัง ให้พี่น้องประชาชน โดยมีท่าน สมาชิกหมู่ที่ 5 คุณ นฤพนธ์ Read More
 • ท่านเลขานายก คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านเลขา คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2557 เนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองโต๊ะใหม่ Read More
 • ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณ คอสะพาน 1 หมู่บ้านพฤกษา 3 ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดได้ดำเนินการเสร็จแล้ว +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณ คอสะพาน 1 หมู่บ้านพฤกษา 3 ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Read More
 • ท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ท่านผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนกองการศึกษา คุณ ณัฐณิชา ไทยเกตุ ร่วม โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน การแข่งขันฟุตซอลสร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ที่หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ท่านผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนกองการศึกษา คุณ ณัฐณิชา ไทยเกตุ ร่วม โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน การแข่งขันฟุตซอลสร้างความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ที่หมู่บ้านพฤกษา 3 Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) +

  10715932 742690049101538 1214478216 n

  Read More
 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการเรียนภาษา จีน ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกัน ยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

  10717844 741501499220393 1234000256 n

   

  10668707 741501505887059 1249930735 n

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557
  โดยมีเอกสารการย ืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

  10665772 308027699401139 3405513863682356450 n Large

   

  10710772 308027712734471 2160191140651360328 n Large

   

    1947960 737773949593148 1131285261 n Large

   

  Read More
 • กิจกรรมโครงการมหกรรมมวลชนควบคุมและป้องกันโรค รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางคูรัด ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  10710789 929690883711830 1576139647326575946 n Medium

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 +

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

   

  0101 Medium 2

  0202 Medium 1

  0303 Medium

  0404 Medium

  0505 Medium

   

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี พ.ศ.2557 +

  003

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์ +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า
  เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์
  สามารถยื่ยจดทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  กำหนดระยะเวลาการยื่นจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
  001 2 Medium

  002 2 Medium

  003 2 Medium

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

159794
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
612
405
2392
1017
159794

Your IP: 54.161.206.110
Server Time: 2014-10-02 23:28:08