*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 

 
 
ตลาดแบต.ปากซอย32 แม่ค้ายึดทางเท้าหมด (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 1  
ร้องเรียนแม่ค้าไก่ย่างตลาดปากซอย32 ม.พฤกษา3 (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 1  
เรื่องท่อระบายน้ำในซอย (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 1  
 
 
 
  ท่านพึงพอใจคุณภาพการให้บริการงานด้านไหนมากที่สุด
  งานด้านบริการกฏหมาย
  งานด้านโยธา
  งานด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
  งานด้านการศึกษา
  งานด้านพัฒนาชุมชน
  งานด้านรายได้หรือภาษี