• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 +

  กิจกรรมเรียนลีลาศเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนใหม่ พันจ่าเอก คมกริช โนนหัวรอ +

  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คนใหม่ พันจ่าเอก คมกริช โนนหัวรอ ที่มาดำรงตำแหน่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในนาม ดร.พิมพ์พัชชา Read More
 • วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้รับเกียรติจากกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านพฤกษา 14 B ร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านพฤกษา 14 B +

  นพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้รับเกียรติจากกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านพฤกษา 14 B ร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านพฤกษา 14 B โดยได้รับการสนับจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางบัวทอง โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมฝึกอาชีพเป็นจำนวนมาก ณ หมู่บ้านพฤกษา 14 Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการประชาชน ดันท่อน้ำเข้านาของประชาชน เนื่องจากท่ออุดตัน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ดันท่อน้ำเข้านาของประชาชน เนื่องจากท่ออุดตัน โดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 4 คุณสุชาติ รื่นเสือ ออกบริการประชาชนร่วมด้วย Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและประเมินสถานประกอบการที่มาขออนุญาติทำกิจการในเขตเพื่นที่ตำบลบางคูรัด ให้ถูกต้องและเป็นระบบ +

  องค์การ บริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกตรวจและประเมินสถานประกอบการที่มาขออนุญาติทำกิจการในเขตเพื่นที่ตำบลบาง คูรัด ให้ถูกต้องและเป็นระบบ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร 02-963-4007-9 www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurudnonthaburi Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ดูแลการ ขุดลอกคลอง บริเวณ คลองนายแจะ หมู่ที่ 6 และพูดคุยสอบถามปัญหากับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนายแจะ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตร และน้ำแล้ง อย่างเร่งด่วน +

  เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ดูแลการ ขุดลอกคลอง บริเวณ คลองนายแจะ หมู่ที่ 6 และพูดคุยสอบถามปัญหากับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองนายแจะ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในการทำการเกษตร และน้ำแล้ง อย่างเร่งด่วน โดย Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน +

  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ ที่หมู่บ้าน 30/1 เรื่องการนำแผ่นตะกั่วมาไว้ที่บ้าน Read More
 • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมการอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรี +

  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมการอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำมาศึกษาและปรับใช้กับ ตำบลบางคูรัด โดยมีผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ บางใหญ่ Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  ๑. กองช่าง
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ๓.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

  *** ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558 +

  Untitled 1 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2558
  *** วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ ***
  *** วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

  Read More
 • กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด ตามรายละเอียดและสถานที่ดังนี้
  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ +

  PVCBanner 3x4m 01 resize Medium

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ) +

  001 3

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด
  *** หมายเหตุ ***
  - แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

  Read More
 • กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  jaiba Medium

  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร 02-963-4007-9
  www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurudnonthaburi
  ****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดี ๆ ขอเชิญประชาชนร่วม กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ (ของดีบ้านฉัน) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 +

  864090 orange hd Medium

  Read More
 • ขั้นตอนการขอรับ ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  ขนตอนการขอรบ ขอมลขาวสาร ของ อบต1

  ขนตอนการขอรบ ขอมลขาวสาร ของ อบต2

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร +

  001

  002

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

296599
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
9
936
2382
1379
296599

Your IP: 23.20.238.193
Server Time: 2015-07-03 01:15:55