• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เริ่มกิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำปี 2558 +

  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยคุณมลฤดี พ่วงแพ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Read More
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบ +

  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการ สอบสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าทำงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีท้องที่ - ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง ประจำปี 2558 +

  วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคีท้องที่ - ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง ประจำปี 2558 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ หมู่บ้านบัวทอง 4 บริเวณซอย 7/1 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ หมู่บ้านบัวทอง 4 บริเวณซอย 7/1 ถึง 7/4 และจะดำเนินการให้ทั้งหมู่บ้านภายในเขตตำบลบางคูรัด โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผู้ป่วยไร้ญาติ อ่อนเพลีย รับประทานอาหารไม่ได้ บริเวณบ้านพักก่อนถึงโรงเรียนคล้ายสอนศึกษ +

  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ได้รับการประสานงานจากท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ Read More
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบท่านสมาชิกสภาหมู่ต่าง ๆ ท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านที่ปรึกษานายก ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบท่านสมาชิกสภาหมู่ต่าง ๆ ท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านที่ปรึกษานายก ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 นำโดยท่านรองประธานสภา คุณมนัส รัดคุ่ย ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 1 คุณชัยกรณ์ รัดคุ่ย Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบท่านสมาชิกสภาหมู่ต่าง ๆ ท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านที่ปรึกษานายก ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบท่านสมาชิกสภาหมู่ต่าง ๆ ท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่านที่ปรึกษานายก ออกซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 กับหมู่ที่ 2 นำโดยท่านรองประธานสภา คุณมนัส รัดคุ่ย ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ Read More
 • วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ เนื่องในโอกาศ "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘" +

  วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบท่านรองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล ท่านปลัดคุณกัญญา ไข่สง ท่านรองปลัดคุณสาธิต พันธุ์ชอุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และวางพานพุ่ม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำอุดตัน พร้อมฉีดล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 คุณวัชรพงษ์ คงคล้าย ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ Read More
 • โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อนำมาเป็นแนวทาง และพัฒนาตำบลบางคูรัดต่อไป Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย +

  10592615 10152735252345929 5717336276729490ๅ n

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด และวันที่ทำการเรียนการสอน +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด และวันที่ทำการเรียนการสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด คุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีอายุ 8 - 15 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลบางคูรัด ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
  โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๗๒๐ ชั่วโมง มี ๖ สาขา
  ๑.หลักสูตรเสริมสวยสตรี ๗๐ คน
  ๒.หลักสูตรตัดผมชาย ๓๕ คน
  ๓.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ๓๕ คน
  ๔.หลักสูตรการโรงแรม ๒๕ คน
  ๕.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ คน

  Read More
 • การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา
  อบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ คุณเอม ชูพลู โทร

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558
  รับสมัครจำนวน 16 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ (2 - 4/5) จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ (2 - 4/5) จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้ +

  002

  003

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 +

  Untitleeed 1 copy

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 11 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

243951
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
774
819
2250
774
243951

Your IP: 54.89.36.189
Server Time: 2015-04-01 21:24:55