• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก +

  วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2557 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 ครังที่ 5 บริเวณ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการฝังกลบกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2554 ที่รื้อถอนมาจากปากคลองต่าง ๆ ในตำบล ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

    Read More
 • หนังสือขอบคุณจากชมรมกีฬาเซปักตะกร้อหมู่บ้านมนวดี ที่ทางคณะผู้บริหารให้การสนับสนุนในการแข่งขัน +

  Read More
 • ตรวจความพร้อมการให้บริการประชาชน กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เพื่อให้พร้อมบริการประชาชนเต็มรูปแบบ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการได้ดำเนินการ ตรวจความพร้อมการให้บริการประชาชน ในโครงการ 5 ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เพื่อให้พร้อมบริการประชาชนเต็มรูปแบบ Read More
 • งานพัฒนาชุมชนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คุณยุพิน โพชน์พันธ์ งานพัฒนาชุมชนสำนักงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ร่วมกับท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง ศูนย์พัฒนาสังคมที่ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดโดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายเตือน และทางม้าลาย บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายเตือน และทางม้าลาย บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อของ คุณพิมพ์พิชชา ศรีทองจ้อย ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูรัด คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ขอแสดงความเสียใจ มา ณ ที่นี้ +

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ยินต้อนรับ คณะประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [core team] +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ยินต้อนรับ คณะประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [core team] ที่เข้ามาตรวจการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในการบริการประชาชน และผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [core team] Read More
 • เดินทางไปส่งอดีตหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บางคูรัดที่ได้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.สามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบหมาย รองนายก คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล เลขานายก คุณธีระ เหมอุปถัมภ์ รองปลัด คุณสาธิต พันธ์ชอุ่ม เดินทางเป็นตัวแทนไปส่งอดีตหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บางคูรัดที่ได้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.สามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการรื้อถอนเขื่อนกันน้ำพื่อรองรับน้ำฝนในหน้าฝนนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนในเรื่องบริหารจัดการน้ำ +

    Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัครเรียน ภาษา จีน และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยทำการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและรองรับการเข้าสู่เวที ประชาคมอาเซียน จึงได้ร่วมกับทางวิทยาลัยทองสุข จัดทำโครงก ารเปิด การสอนภาษา จีน และ ภาษาอังกฤษ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยจะทำการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่

  Read More
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 ครังที่ 5 ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง +

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 ครังที่ 5 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
                                 ขออภัยในความไม่สะดวก
  ******หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม******

  Read More
 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

  Read More
 • กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557 วัน พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเต็มรักสามัคคี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

             องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ในวัน พฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดเต็มรักสามัคคี โดยมีกิจกรรม การประ กวดต้นเทียนพร้อมขบวนแห่ต้นเทียนจำนำพรรษา ตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

                                    

  Read More
 • กิจกรรม Big Cleaning Day โดยท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คสช. จัดกิจกรรมในวันที่ 8 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะกลางหมู่บ้าน พฤกษา 3 (สระน้ำ) +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คสช. ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบางคูรัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับป รุงภูมิทัศน์ ในหมู่บ้านพฤกษา 3 ให้ดีขึ้น

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayokc
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

128061
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
339
386
1550
7607
128061

Your IP: 54.197.218.127
Server Time: 2014-07-24 22:25:13