• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์   Read More
 • กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 +

  กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ประชาชนท่านใดสนใจให้ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โทร 02-963-4007-9 ต่อ 226 Read More
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2558ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติ จากท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คุณพรชัย ยิ้มขลิบ ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของพี่น้องตำบลบางคูรัด หมู่ที่ 3 , +

  วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติ จากท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คุณพรชัย ยิ้มขลิบ ร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ของพี่น้องตำบลบางคูรัด หมู่ที่ Read More
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานสระน้ำหมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานสระน้ำหมู่บ้านพฤกษา Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ท่านสายฝน บุญญานุสาสน์ และ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ โดยมี Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ณ ที่ทำการอำเภอบางบัวทอง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร่วมรดน้ำขอพร จากท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ณ ที่ทำการอำเภอบางบัวทอง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยแถว ประจำจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยแถว ประจำจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 และร่วมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชนตำบลบางคูรัด Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดจุดตรวจและบริการร่วมประจำพื้นที่ตำบลบางคูรัด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยเริ่มจากวันที่ 9 ถึง 15 เมษายน 2558 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประชาชนสามารถแวะพักช่วงการเดินทาง ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสื +

  วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ Read More
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุพื่อสุขภาพที่ดี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ +

  วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุพื่อสุขภาพที่ดี ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้ +

  001

  002

  001 2

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  page 001

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย +

  10592615 10152735252345929 5717336276729490ๅ n

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด และวันที่ทำการเรียนการสอน +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด และวันที่ทำการเรียนการสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเทควันโด คุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีอายุ 8 - 15 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลบางคูรัด ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน +

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom และวันที่ทำการเรียนการสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง การรับสมัครเยาวสตรีเข้ารับการฝึกอบรมใวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘
  โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ๗๒๐ ชั่วโมง มี ๖ สาขา
  ๑.หลักสูตรเสริมสวยสตรี ๗๐ คน
  ๒.หลักสูตรตัดผมชาย ๓๕ คน
  ๓.หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ๓๕ คน
  ๔.หลักสูตรการโรงแรม ๒๕ คน
  ๕.หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒๕ คน

  Read More
 • การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การเข้าฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดี สามัคคีสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา
  อบรมระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ คุณเอม ชูพลู โทร

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558
  รับสมัครจำนวน 16 คน เท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ (2 - 4/5) จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ (2 - 4/5) จำนวน 1 อัตรา 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้ +

  002

  003

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

253019
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
90
231
321
9842
253019

Your IP: 54.204.154.108
Server Time: 2015-04-20 07:46:11