• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • กิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 +

  กิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีเพื่อสุขภาพตำบลบางคูรัด ทุก "วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 12.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด Read More
 • วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกพื้นที่ ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงใหม้บ้าน ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 +

  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านปลัด ท่านรองปลัด ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่ ร่วมกับ อำเภอบางบัวทอง กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงใหม้บ้าน ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 Read More
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้รับแจ้งเหตุเพลิงใหม้บ้าน ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เหตุเพลิงใหม้บ้าน ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 +

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 17.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้รับแจ้งเหตุเพลิงใหม้บ้าน ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เหตุเพลิงใหม้บ้าน ที่หมู่บ้านบัวทอง 4 เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอเชิญประชาชน +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บเศษหินเศษปูน โต๊ะม้าหินที่ชำรุด บริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 +

  วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกพื้นที่บริการประชาชน เก็บเศษหินเศษปูน โต๊ะม้าหินที่ชำรุด บริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม Read More
 • วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 2 +

  วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกพื้นที่บริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ บริเวณพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 2 Read More
 • วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ไปเป็นร่วมเป็นวิทยากรและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ +

  วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดยคุณมลฤดี พ่วงแพ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบครูผู้ดูแลเด็ก Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรี +

  วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสวัสดิการสังคม โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คุณ อิสรีย์ เถลิงรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรี เพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการสร้างความสุขสู่สังคมคนนนทบุรี Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
  ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 - 11 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปลัด

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมเรียน เทคนิคการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ฟรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดจำนวน 50 ท่าน เริ่มเรียนวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  Untitled21 copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนทีมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแข่งขัน รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน รอบชิงแชมป์เจ้า +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ขอเชิญประชาชนร่วมสนับสนุนทีมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมแข่งขัน รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน รอบชิงแชมป์เจ้าสังเวียน โดยร่วม ส่ง SMS โดยพิมพ์ 2 ส่งไปที่

  Read More
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตามรายละเอียดดังนี้ +

  Untitled 1 copy

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง กำหนดสถานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนา +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง กำหนดสถานที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างทั่วถึงครบทุกหมู่ จึงแจ้งให้ผู้สูงอายุและผู้พิการไปรับเบี้ยตามวันเวลาและสถานที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

  001

  002

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรง ตำแหน่งสายผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จะดำเนินกา รส อบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายบริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานการคลัง 6) 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อำเภอบางบัวทอง เรื่อง การจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558 ด้วยอำเภอบางบัวทองร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 และศูนย์การค้าเดอะสแควร์ จัดกิจกรรมบริการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558 ในวันเ +

  การจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประจำปี 2558
  ด้วยอำเภอบางบัวทองร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 และศูนย์การค้าเดอะสแควร์ จัดกิจกรรมบริการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ประ จำปี 2558 ในวันเสาว์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 16.30

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมการทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมการทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนหมู่ต่าง ๆ นำเสนอปัญหาความต้องการในชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาและทบทวนโครงการที่ได้นำเสนอในการประชุมประชาคม ปี 2557 รวมทั้งเสนอโครงการใหม่ โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่แก้ไขปัญหาความต้องการตามขั้นตอน เพื่อนำไปเข้าแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยการประชาคมในครั้งนี้

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 copy Medium

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีบริการ

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

228056
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
814
860
2843
11229
228056

Your IP: 54.205.122.62
Server Time: 2015-02-27 14:29:07