• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องการเปิดอู่ซ่อมรถ ส่งเสียงและกลิ่นรบกวน บริเวณ หมู่บ้านร่ +

  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องการเปิดอู่ซ่อมรถ ส่งเสียงและกลิ่นรบกวน บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ Read More
 • ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องการเลี้ยงสุนัข และเป็ดส่งเสียงและกลิ่น รบกวนประชาชน บริเวณ หมู่บ้านพฤกษา 3 ซอย 90 +

  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องการเลี้ยงสุนัข และเป็ดส่งเสียงและกลิ่น รบกวนประชาชน บริเวณ Read More
 • วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา ซอย 32 หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามกีฬา Read More
 • ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องทำเหล็กดัด ส่งเสียง ฝุ่นและกลิ่น รบกวนประชาชน บริเวณ หมู่ที่ 7 +

  ศูนย์ร้องทุกข์ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นิติกร ออกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามที่ได้รับเรื่องเข้าศูนย์ เรื่องทำเหล็กดัด ส่งเสียง ฝุ่นและกลิ่น รบกวนประชาชน บริเวณ หมู่ที่ 7 เพื่องต้นแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดผลกกระทบโดยรวมกับประชาชน Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ หมู่บ้านพฤกษา 14 +

  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ Read More
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้านมนวดี +

  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่ หมู่บ้านมนวดี "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" Read More
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามรักษ์บ้านเกิด หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด และคณะผู้บริหาร มอบงานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด โดย คุณมนฉยา ตางระแม หัวหน้าสำนักงานปลัด ออกบริการประชาชน ตัดหญ้า บริเวณ สนามรักษ์บ้านเกิด Read More
 • เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ โรงเรียนบางคูลัด โรงเรียนเต็มรักศึกษา โรงเรียนคล้าย +

  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท บริเวณ Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กองสวัสดิการสังคม กำหนดออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มิถุนายน 2558 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  jaiba Medium

  "องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด" โทร 02-963-4007-9
  www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurudnonthaburi
  ****ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ทำด้วยใจ ทำอย่างจริงใจ เพื่อรับใช้ประชาชน****

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณบุศรา จันทร์กล้า แจ้งกำหนดวัน เวลา และพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย และหยอดทรายอะเบท ทั่วทั้งตำบลบางคูรัด
  *** หมายเหตุ ***
  - แผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

  Read More
 • ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย +

  001

  002

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001

  ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมารายงานตัวรับทราบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดจะถือว่าสละสิทธิในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  001 2

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2558 +

  001

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบต.บางคูรัดคัพ ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน อบต.บางคูรัดคัพ ครั้งที่ 1
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
  โดยมีการแข่งขัน จำนวน 3 รุ่น
  1. รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน

  Read More
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร +

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (นักบริหารงานคลัง 6 ) เลขที่ตำแหน่ง 04-0103-004 สังกัดกองคลัง
  2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ) เลขที่ตำแหน่ง 11-0106-002 สังกัดกองสวัสดิการสังคม
  3.

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา +

  002

  Read More
 • ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือรณรงค์ผู้มีจิตรอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
  ขอความร่วมมือรณรงค์ผู้มีจิตรอาสาในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
  ขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สำนักงานปลัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร 02-963-4007-9 กด 0

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy
2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02 item 1 copy copy
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

271627
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
249
608
1363
13748
271627

Your IP: 54.197.94.141
Server Time: 2015-05-26 12:18:58