• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบหมายท่านคุณ สุชาติ รื่นเสือ สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ ซอยประเสริฐ เลียบคลองนายแฉ่งฝั่งเหนือ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบหมายท่านคุณ สุชาติ รื่นเสือ สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณ ซอยประเสริฐเลียบคลองนายแฉ่งฝั่งเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา โดยดำเนินการนำหินคลุกซ่อมแซมและบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวให้กับพี่น้อง ประชาชนและจะดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี คุณบุญเลี้ยง Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ได้มอบหมายท่าน ประจบ เชิญผึ้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดูแลการฝังกลบ กิ่งไม้ที่ตัดมาจากพื้นที่สาธารณะในตำบลเพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่สาธารณะ +

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการเข้าดูดท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขัง และตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าหมู่บ้านคุณาสิริ บัวทอง 4 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป +

    Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณ ณัฐณิชา ไทยเกตุ และก่องช่าง ออกตรวจสนามกีฬาหมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณติดกับหมู่บ้านบัวทอง 4 โดยตรวจสอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำท่วมขัง ตาข่ายที่ชำรุด เพื่อดำเนินการซ่อมแซม +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มอบหมาย ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณ ณัฐณิชา ไทยเกตุ และก่องช่าง ร่วมออกตรวจสนามกีฬา หมู่บ้านพฤกษา 3 บริเวณติดกับหมู่บ้านบัวทอง 4 ตามคำร้องที่มีประชาชนยื่นไว้ โดยตรวจสอบ ไฟฟ้าส่องสว่าง Read More
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง บริเวณ หมู่บ้านพฤกษา 3 โซน ตลาดสิริพักตร์เพื่มเติม ตามคำร้องของประชาชน +

  วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 Read More
 • กิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สิงหาคม 2557 +

  กิจกรรมเรียนภาษาจีน วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน สิงหาคม 2557  ทางผู้บริหารให้การสนับสนุนกับประชาชนชาวบางคูรัด ประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้าเรียนได้ทุกวัน พุธและพฤหัส ของเดือนสิงหาคมและกันยายน เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น รับไม่จำกัดจำนวน Read More
 • ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดการประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดการประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นร่วมกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปรึกษานายก เข้าร่วมการประชุม โดยจะรับสมัครวันที่ Read More
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 ครังที่ 5 +

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2557 ครังที่ 5 ประชาชนพื้นที่ใดต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง ซ้ำ สามารถเขียนคำร้องได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หรือ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด รับรางวัล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ในด้านการบริหารจัดการ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โครงการ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2557 โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ Read More
 • หนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์ชีพจร อปท.ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โครงการสอนลีลาศของชมรมลีลาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ให้กับประชาชนได้รับทราบข่าวสาร โดยจะทำการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ หนังสือพิมพ์ มติชน คอลัมน์ ชีพจร อปท. ที่ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ โครงการสอนลีลาศ ของชมรมลีลาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ให้กับประชาชนได้รับทราบข่าวสาร โดยจะทำการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันจันทรที่ 1 กันยายน 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 กันยายน 2557

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกันยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการเรียนภาษา จีน ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกัน ยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ) +

  001 Medium 2

   
  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ประชาชนท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังนี้ +

  1

   
  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการดี ๆ ฝึกอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. +

  ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการดี ๆ ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ส นับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพจึงได้จัดทำโครงการดี ๆ เพื่อประชาชนโดย จัดทำโครงการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจการปรองดอง สมานฉันฑ์กับหน่วยงานท้องถิ่น

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayokc
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

142761
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
138
573
138
12044
142761

Your IP: 54.196.252.72
Server Time: 2014-08-31 15:14:30