• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 โดยมีท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 8 คุณประยงค์ เขียวคำ และ ท่านที่ปรึกษานายก คุณอรรถพล พิมมงละ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกพื้นที่ ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ เก็บเศษหินเศษปูน กิ่งไม้และขยะ บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยโดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกพื้นที่ ดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ เก็บเศษหินเศษปูน กิ่งไม้และขยะ บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยโดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 คุณประยงค์ เขียวคำ และท่านที่ปรึกษานายก คุณอรรถพล พิมมงละ ออกดำเนินการร่วมด้วย Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมกรอบอัตรากำลัง 3 ปี +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมกรอบอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อจัดแนวทางการบริหาร กำหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้พร้อมบริการประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วน ราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดำเนินการ นำเศษอิฐ เศษปูน ที่เก็บบริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 มาทำทางเข้าบ้านที่ไม่มีทางเข้าออกบริเวณ โครงการที่ดินเต็มรัก ซอย 1 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดำเนินการ นำเศษอิฐ เศษปูน ที่เก็บบริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้หมู่ที่ 8 มาทำทางเข้าบ้านที่ไม่มีทางเข้าออกบริเวณ โครงการที่ดินเต็มรัก ซอย 1 โดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 คุณประยงค์ เขียวคำ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน เก็บเศษหินเศษปูน กิ่งไม้และขยะ บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน เก็บเศษหินเศษปูน กิ่งไม้และขยะ บริเวณหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 เพื่อความสะอาดเรียบร้อยโดยมีท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 คุณประยงค์ เขียวคำ และท่านที่ปรึกษานายก คุณอรรถพล พิมมงละ ออกดำเนินการร่วมด้วย Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะสิ่งปฏิกูล ที่อาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และน้ำท่วมขัง ที่บริเวณหมู่บ้านพฤกษ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ดูดลอกท่อระบายน้ำ เก็บขยะสิ่งปฏิกูล ที่อาจจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และน้ำท่วมขัง ที่บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 คุณวัชพงษ์ คงคล้าย สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 Read More
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองคลัง โดยคุณณัฐณิชา ไทยเกตุ ผู้อำนวนการกองคลัง ออกสำรวจและจัดเก็บภาษี บริเวณหมู่ที่ 5 หมู่บ้านพฤกษา 3 ตำบลบางคูรัด รายเก่าและรายใหม่ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบกองคลัง โดยคุณณัฐณิชา ไทยเกตุ ผู้อำนวนการกองคลัง ออกสำรวจและจัดเก็บภาษี บริเวณหมู่ที่ 5 หมู่บ้านพฤกษา 3 ตำบลบางคูรัด รายเก่าและรายใหม่ เพื่อนำเงินภาษีที่เก็บได้นำมาพัฒนาตำบลอย่างบูรณาการ เป็นการบริหารงานเชิงรุก Read More
 • ประชุมและหารือข้อราชการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) และเตรียมพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2558 ( 7 วันอันตราย ) และประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดการประชุมและหารือข้อราชการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) และเตรียมพร้อมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2558 ( 7 วันอันตราย ) และประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาจาก สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า เวลา ๘.๐๐ น. และช่วงเย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ณ หน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียน ภาษาอังกฤษ english program ฟรี โดยเรียนกับเจ้าของภาษา ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยทองสุข โดยจะทำการเรียน ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป +

  Untitled-1 copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  free-wallpaper-27 copy copy

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประชาชนที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th +

  11001

  11002

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แนะนะการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ +

  11003

  11004

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ห้ามนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างออกนอกประเทศ และข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับงาช้าง +

  11005

  11006

  11007

  11008

  11009

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมงาน 5 ธันวา มหาราชา ประจำปี 2557 ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 +

  10752629 972887596058825 375066634 o

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญพี่น้องชาวบางคูรัด และพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเชียร์ ทีมนนทบุรี ในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง โดย ส่ง SMS พิมพ์ 2 ส่งมาที่ 4777666 ตั้งแต่วันที่

  Read More
 • กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (รายใหม่) ผู้ที่มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 ) ตั่งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. +

  10446135 959549730725945 1104831609486099362 o

  Read More
 • ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อราชการสำคัญต่อการ บริหารราชการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม ประชาชนที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

  1212312121

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  lela6 copy copy

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
header
item-1 copy
free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

196684
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
41
442
1866
7113
196684

Your IP: 54.166.255.168
Server Time: 2014-12-18 04:25:37