• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 เพื่อพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน วิธีแก้ไข การให้บริการประชาชน เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร จัดการประชุมพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2557 เพื่อพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงาน วิธีแก้ไข การให้บริการประชาชน เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนเต็มรูปแบบ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ และคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหมู่ที่ 1 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหมู่ที่ 1 โดยมีท่านรองประธานสภา คุณมนัส รัดคุ่ย สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาหมู่ที่ 10 คุณประพันธ์พงศ์ จันแขกล่า และคุณสุชิน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ และคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหมู่ที่ 10 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกบริการประชาชน ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณหมู่ที่ 10 โดยมีท่านรองประธานสภา คุณมนัส รัดคุ่ย สมาชิกสภาหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาหมู่ที่ 10 คุณประพันธ์พงศ์ จันแขกล่า และคุณสุชิน Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ และคณะผู้บริหาร ดำเนินการซ่อมแซม ถนนสายหลักในหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการซ่อมแซม ถนนสายหลักในหมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 ที่ชำรุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน โดยมี ท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 คุณปัณณธร เต็มรัก ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ 8 คุณขจรศักดิ์ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เรื่องโครงการหมู่บ้าน พฤกษ์พิมาน ปล่อยน้ำทิ้งเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านรองนายก เจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 คุณวัชรพงษ์ คงคล้าย สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 คุณมนตรี พลบจู สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 คุณ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โรงงานผลิตเยลลี่ ดิลิ คัพ ตามที่มีประชาชนแจ้งว่าได้ส่งกลิ่นรบกวน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านรองนายก เจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 คุณวัชรพงษ์ คงคล้าย สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 คุณมนตรี พลบจู สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 คุณ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ออกพูดคุยประชาชนทำความเข้าใจ และชี้แจงพื้นที่สาธารณะ หมู่บ้าน พฤกษา 3 ซอย 26,28,30 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านรองนายก เจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 คุณวัชรพงษ์ คงคล้าย สมาชิกสภาหมู่ที่ 4 คุณมนตรี พลบจู สมาชิกสภาหมู่ที่ 5 คุณ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าการซ่อมแซม คอสะพาน 1 หมู่บ้านพฤกษา 3 ที่ชำรุด เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชน ที่สัญจรไปมา +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ท่านรองนายก เจษฎา ศุภนิธิวรกุล ออกพื้นที่ดูความคืบหน้าการซ่อมแซม คอสะพาน 1 หมู่บ้านพฤกษา 3 ที่ชำรุด เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชน ที่สัญจรไปมา     Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับ ท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ออกพื้นที่ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับ ท่านนายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือก ผ่อง ท่านกำนัน และท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 4 และร่วมตรวจสอบความเสียหายบ้านที่เกิดเหตุเพลิงใหม้ ที่หมู่บ้าน สิรารมย์ หมู่ที่ Read More
 • ประมวลภาพก่อนเปิดงานมหกรรมมวลชนควบคุมโรคและป้องกัน 5 ป 1 ข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร และท่านนายอำเภอ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ประธานในพิธี +

  ประมวลภาพก่อนเปิดงานมหกรรมมวลชนควบคุมโรคและ ป้องกัน 5 ป 1 ข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร และท่านนายอำเภอ ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง ประธานในพิธี ดำเนินการ เดินขบวนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง +

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

  10665772 308027699401139 3405513863682356450 n Large

   

  10710772 308027712734471 2160191140651360328 n Large

   

    1947960 737773949593148 1131285261 n Large

   

  Read More
 • กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการประจำ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 +

                                            

               โดยมีผู้สูงอายุที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ทั้งสิ้น 2,747 ราย และผู้พิการที่มีสิทธ์รับเบี้ยยังชีพ ทั้งสิ้น 325 ราย ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557

  Read More
 • โครงการเรียนภาษา จีน ฟรี ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกันยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนจึงได้จัดทำโครงการเรียนภาษา จีน ทุกวัน พุธ และวันพฤหัสบดี ในเดือน สิงหาคมและกัน ยายน 2557 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

  Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ดำเนินการขึ้นทะเบียนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557
  โดยมีเอกสารการย ืนยัน ดังนี้ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  Read More
 • กิจกรรมโครงการมหกรรมมวลชนควบคุมและป้องกันโรค รณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางคูรัด ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  10710789 929690883711830 1576139647326575946 n Medium

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 +

  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด

   

  0101 Medium 2

  0202 Medium 1

  0303 Medium

  0404 Medium

  0505 Medium

   

  Read More
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางคูรัด ประจำปี พ.ศ.2557 +

  003

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์ +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กรมธุรกิจการค้า
  เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพานิชย์
  สามารถยื่ยจดทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  กำหนดระยะเวลาการยื่นจดทะเบียน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ
  001 2 Medium

  002 2 Medium

  003 2 Medium

  Read More
 • ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดฝึกอบรม "อาชีพเสริมเพิ่มรายได้" รับสมัครวันที่ 4 - 9 กันยายน 2557 +

  ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ท่าน ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ดำเนินการ จัดฝึกอบรม "อาชีพเสริมเพิ่มรายได้"
  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว / โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อ นที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  10506851 922285604452358 3019601204476087242 o Medium

  โดยมีหลักสูตรฝึกอาชีพดังนี้
  1. - การผลิตน้ำยาล้างจานสูตรชีวภาพ

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เข้าประกวด Mr.& Miss Idol เยาวชนนนทบุรี ๒๐๑๔ อายุตั้งแต่ 16 - 25 ปี ส่วนสูง ชาย 167 เซนติเมตร และหญิง 155 เซนติเมตรขึ้นไป รับสมัคร ถึง 5 กันยายน 2557 +

  ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เข้าประกวด Mr.& Miss Idol เยาวชนนนทบุรี ๒๐๑๔
  อายุตั้งแต่ 16 - 25 ปี ส่วนสูง ชาย 167 เซนติเมตร และหญิง 155 เซนติเมตรขึ้นไปรับสมัคร

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayokc
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy
ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

154769
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
10
695
1268
11902
154769

Your IP: 54.90.110.60
Server Time: 2014-09-23 01:12:20